Otwarcie biura obsługi mieszkańców na parterze

 

Uprzejmie informujemy, w tym roku po wielu latach starań uzyskaliśmy możliwość znacznej zmiany jakości świadczonych usług i obsługi mieszkańców dzięki udostępnieniu naszej firmie dodatkowych pomieszczeń na parterze budynku.

Pozwoli to na wygodniejsze korzystanie z naszych usług, zwłaszcza przez osoby starsze oraz niepełnosprawne dla których lokalizacja na piętrze była istotnym ograniczeniem.

Pozwoli to również na spełnienie restrykcyjnych warunków obsługi nałożonych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Obsługa mieszkańców na parterze budynku świadczone będzie  od 01.07.2019r.

Od 01.07.2019r usługi świadczone będą:

Wejście 1 (piętro)

  • Prezes firmy

  • Sekretariat

  • Dział Techniczny

  • Obsługa Zarządów Wspólnot

Wejście 2 (parter)

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo

  • Obsługa mieszkańców w zakresie: naliczeń i rozliczeń opłat,

    przyjmowania korespondencji i zgłoszeń