Informacja dotycząca zgłaszania awarii w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy administracji.

Przypominamy, że Wspólnoty Mieszkaniowe zawarły umowę na obsługę Pogotowia Mieszkaniowego w calu zapewniania usuwania/zabezpieczania nagłych awarii , które wystąpią w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy administracji.

Obsługę w tym zakresie zapewnia Pogotowie Mieszkaniowe „PRYM” z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 67.

Nagłe awarie instalacji elektrycznych, hydraulicznych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, które wystąpią w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy administracji należy zgłaszać do Pogotowia Mieszkaniowego PRYM pod numerami telefonów : 42 640 41 05 ; 42 640 41 06 ; 601 880 504

W pozostałe dni/godziny awarie należy zgłaszać do administracji lub firm współpracujących – zgodnie z wykazem na tablicy ogłoszeń

lub na stronie internetowej: https://nieruchomosci-wysocka.pl/wysocka-zglaszanie-awarii/