E-usługi

E-USŁUGI
Internetowa kartoteka lokalu
Właściciele lokali mają możliwość internetowego dostępu do systemu czynszowego – internetowej kartoteki swojego lokalu za pośrednictwem aplikacji „E-usługi”.
Dostęp do aplikacji następuje na podstawie złożonego wniosku na podstawie którego nastąpi rejestracja użytkownika w systemie.
Po złożeniu wniosku i dokonaniu rejestracji właściciel otrzyma indywidualnie wygenerowane login i hasło (podlegające zmianie przy pierwszym logowaniu) za pomącą których będzie mógł korzystać z systemu „E-usługi”.
Za pośrednictwem w/w systemu właściciele po wpisaniu własnego loginu i hasła mają dostęp do danych czynszowych dotyczących swojego lokalu : salda konta, historii finansowej, aktualnego wymiaru opłat, informacji o przypisanych do lokalu licznikach i ich stanach oraz formularza umożliwiającego kierowanie zgłoszeń dotyczących spraw związanych z opłatami i ich rozliczaniem.