O nas

Firma “Nieruchomości – Wysocka” sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od początku 2001r.

Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000085919.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 70 000 zł.
Wysokość wniesionych udziałów:100%
NIP: 947 18 67 743

Świadczymy usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, budynków prywatnych i użytkowych w zakresie szeroko pojętej obsługi nieruchomości,a w szczególności:

 • Zarządzania
 • Administrowania
 • Usług księgowych
 • Windykacji należności
 • Ogólnej obsługi prawnej
 • Obsługi technicznej
 • Obsługi eksploatacyjnej
 • Utrzymania porządku
Przynależymy do następujących do organizacji zawodowych:
 • O.I.G.N. – Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku zrzeszona w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.
 • Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, będąca członkiem Union Internationale de la Properiete Immobiliere.

Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Obecnie obsługujemy 65 wspólnot mieszkaniowych oraz budynki właścicieli prywatnych.

Obsługiwane nieruchomości znajdują się na terenie niemal całej Łodzi (dzielnice Górna, Widzew, Polesie, Bałuty).

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków (zarządzamy m. in. budynkami zlokalizowanymi na osiedlu tzw. “domków familijnych” wybudowanych pod koniec XIX wieku, znajdującymi się w zespole zabudowy fabryczno – mieszkalnej “Księży Młyn”).

Nasze kwalifikacje
Prezes Spółki posiada:
 • Licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 117
 • Świadectwo kwalifikacyjne Doradcy Podatkowego – nr 02240
 • Świadectwo kwalifikacyjne na prowadzenie usług księgowych – nr 25464/01
 • Certyfikat uprawniający do wykonywania czynności Doradcy i Eksperta z zakresu zarządzania nieruchomościami
Dział techniczny:
 • Uprawnienia budowlane – stała współpraca z podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia w tym zakresie (m. in. Inspektorzy Nadzoru Budowlanego)
 • Uprawnienia do prac instalacyjnych (urządzenia gazowe, elektryczne i węzły cieplne) – dozór
 • Licencję Zarządcy Nieruchomości nr 114
Służby księgowe:
 • Uprawnienia głównego księgowego
 • Uprawnienia księgowych bilansistów
Obrót nieruchomościami:
 • Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 1786

Poza wiedzą i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, zatrudnione osoby posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności na wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach.

Uprawnienia posiadane przez pracowników Firmy “Nieruchomości – Wysocka” sp. z o.o. pozwalają zapewnić profesjonalną obsługę właścicieli i najemców oraz zarządzanych nieruchomości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1600.

Środa jest dniem bez interesantów

Wpłat mogą państwo dokonywać w Agencji Bankowej Monetia
przy ul.Dąbrowskiego 93
Godziny otwarcia :

poniedziałek, środa, piątek w godz. 800 – 1600
wtorek, czwartek w godz. 900 – 1700
przerwa codziennie w godz. 1300 – 1400