Oferta

Firma “Nieruchomości – Wysocka” sp. z o.o.

oferuje kompleksowe usługi

 • związane z zarządzaniem i administrowaniem częścią wspólną nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe), budynkami prywatnymi, nieruchomościami komercyjnymi
 • obrotu nieruchomościami w zakresie kupna,sprzedaży lub zamiany mieszkań, lokali użytkowych i innych nieruchomości
 • z zakresu doradztwa i ekspertyz dotyczących zarządzania nieruchomościami, problematyki ekonomiczno-prawnej, księgowości i podatków
Zakres oferowanych usług w ramach usługi administrowania / zarządzania:
 • utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego
 • optymalne koszty niezbędnych usług
 • zabezpieczenie dostawy mediów do budynku
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej dla potrzeb zarządzanych nieruchomości
 • elektroniczna obsługa rachunku bankowego
 • rozliczanie:
  • kosztów zarządu
  • kosztów remontów
  • kosztów mediów na budynek i na lokal
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczych
 • przygotowanie i obsługa zebrań właścicieli
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty rocznego sprawozdania
 • obsługa właścicieli i najemców
 • windykacja należności
 • obsługa prawna

W zakresie obsługi technicznej budynku współpracujemy z wieloma solidnymi i renomowanymi Wykonawcami, którzy oferują realizację prac remontowych na korzystnych warunkach.

Świadczone przez naszą firmę usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Wspólnoty lub właściciela budynku. Cena obsługi jest uzależniona od zakresu świadczonych usług.

W dni wolne od pracy w przypadku awarii zapewniamy dyżury firm współpracujących w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i inne.